توضیحات کاره

تایپ شما را در کمترین زمان با بهترین قیمت تایپ میکنم

هزینه تایپ 1 صفحه فارسی در بازه زمانی تا یک هفته صفحه ای 1000 تومان (در هر سفارش حداکثر دو صفحه)

هزینه تایپ 1 صفحه فارسی در بازه زمانی 1 الی2 روزه صفحه ای 1300 تومان  (پروژه اختصاصی)

هزینه تایپ 1 صفحه، ساعتی تا 1 روزه صفحه ای 1500 تومان  (پروژه اختصاصی)

هزینه تایپ 1 صفحه عربی صفحه ای 1500 تومان  (پروژه اختصاصی)

هزینه تایپ 1 صفحه انگلیسی صفحه ای 1500 تومان  (پروژه اختصاصی)

هزینه تایپ 1 صفحه فرمول نویسی صفحه ای 2000 تومان  (پروژه اختصاصی)

در هر روز یا هفته با توجه به سفارش شما به صورت تقریبی 20-30 صفحه تایپ میشود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل بسته به نیاز مشتری تحویل داده میشود

  • به زبان: فارسی، انگلیسی، عربی
  • تحویل به صورت: word، pdf، tex، سایر (مطابق توضیحات کاره)

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های خانم تایپیست