توضیحات کاره

ویراستاری و مرتب سازی متون

ویراستاری شامل غلط املایی پارگراف بندی 

فهرست بندی خودکار برای عناوین شکل ها  وجداول و نقشه ها و صفحه بندی 

ایجاد Header به صورت زیبا و حرفه ای

به ازای هر 250 کلمه مبلغ 2500 تومان دریافت می گردد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  ویراستاری هر 300 کلمه 3 روز 3,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.