توضیحات کاره

طــــراحــــی پـــــســــت اینـــســتـــــاگـــــــــــرام انـــــجـــــــام مـــــیـــــــــدم 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل JPEG

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک پست اسلایدی 5 صفحه ای 4 روز 30,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Meysam-Roonama