توضیحات کاره

اتوکد : هر پلان 15 هزارتومان

ماکت تا جزئیات : 250 هزارتومان

لذا قبل از سفارش جهت هماهنگی پیام دهید

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کامل اتوکد و ماکت با تمام جزئیات تحویل داده می شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر پلان اتوکد   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Maryam