توضیحات کاره

من میتونم تبلیغ شما را در تعداد زیادی کانال فعال طلگرامی قرار دهم و بهترین بازخورد در تبلیغات گسترده را به شما ارائه دهم:

(تبلیغات ما از 1.500.000 هزار تومان تا 50 میلیون تومان می باشد)

............................................................................................

تبلیغ شما در حداقل حالت تبلیغاتی به شرح زیر قرار داده می شود:

مبلغ کمپین تبلیغات :

1.500.000 هزار تومان

حداقل تعداد روز نمایش:

1 روز

تخمین زیر برای انتشار آگهی در رسته عمومی می باشد و طبیعتا در صورت تعریف آگهی موضوعی، با توجه به موضوع انتخاب شده(یا همان دسته بندی)، میزان بازدید و پارامتر های عددی کسب شده پایین تر خواهد بود .

تخمین تعداد انتشار:

 25 - 50 کانال

تخمین مجموع ممبر کانالهای نمایش دهنده:

1,000,000 - 2,000,000

تخمین میزان ساعت نمایش:

600 - 1,200

تخمین ویو:

160,000 - 250,000

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ما بعد از خرید شما و قرار دادن تبلیغ در کانال ها..بازخورد را بصورت کامل و بصورت عکس برای شما ارسال خواهید کرد...

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***