توضیحات کاره

من می‌تونم برای فایل‌های صوتی و تصویری شما فایل زیرنویس با فرمت SRT تهیه کرده و تحویل بدم.

نکات نوشتاری رعایت خواهد شد و در صورت وجود مشکل در قبال فایل تحویل گرفته، پاسخگوی شما کارفرمای عزیز خواهم بود.

شرح هزینه خدمات به صورت زیر است(تمامی مبالغ به تومان و به ازای هر یک دقیقه از فایل رسانه‌ای شما ذکر شده‌اند):

1- ایجاد زیرنویس فارسی از متن فارسی: 10000؛ تحویل فایل SRT به زبان فارسی

2- ایجاد زیرنویس فارسی از صوت فارسی: 12000؛ تحویل فایل SRT به زبان فارسی

3- ایجاد زیرنویس انگلیسی از متن انگلیسی: 12000؛ تحویل فایل SRT به زبان انگلیسی

4- ایجاد زیرنویس انگلیسی از صوت انگلیسی: 14000؛ تحویل فایل SRT به زبان انگلیسی

5- ایجاد زیرنویس فارسی از زیرنویس انگلیسی: 16000؛ تحویل فایل SRT به زبان فارسی

6- ایجاد زیرنویس فارسی از متن انگلیسی: 18000؛ تحویل فایل SRT به زبان فارسی و فایل SRT به زبان انگلیسی

7- ایجاد زیرنویس فارسی از صوت انگلیسی: 20000؛ تحویل فایل SRT به زبان فارسی و فایل SRT به زبان انگلیسی

8- هماهنگ‌سازی زیرنویس ناهماهنگ به زبان فارسی با ویدیوی فارسی: 7000؛ تحویل فایل SRT هماهنگ شده به زبان مبدأ

9- هماهنگ‌سازی زیرنویس ناهماهنگ به زبان فارسی با ویدیو انگلیسی یا بالعکس: 9000؛ تحویل فایل SRT هماهنگ شده به زبان مقصد

دقت شود منظور از زیرنویس انگلیسی، فایل زیرنویس به فرمت SRT و دارای زمان‌بندی صحیح است. در مقابل آن، منظور از متن انگلیسی این است که کلمات فایل رسانه‌ای مشخص باشد اما دارای زمان‌بندی نیست.

توجه: در صورتی که فایل مورد نظر شما برای خدمات زیرنویس بیشتر از یک گیگابایت حجم داشته باشد، حجم آن پس از گرد شدن به نزدیک‌ترین گیگابایت، به ازای هر گیگابایت 1500 تومان به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد. برای مثال، ویدیویی با حجم 1444 مگابایت یا 1.444 گیگابایت، معادل 1 گیگابایت در نظر گرفته شده و 1500 تومان به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد. به طور مشابه، ویدیویی با حجم 1.600 مگابایت معادل 2 گیگابایت در نظر گرفته شده و 3000 تومان به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.

برای خدمات ذکر شده که گزینه‌ی سفارش برای آن‌ها وجود ندارد، مطابق همان مبالغ ذکر شده پروژه‌ی اختصاصی برای شما ایجاد خواهم کرد.

اگر خدمت دیگری مدّ نظر دارید که ذکر نشده، در پروژه اختصاصی یا پیام عنوان کنید و در خدمت شما خواهم بود.

هزینه سایر خدمات با بررسی شرایط و به طور توافقی در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در هر مورد فایل SRT به زبان ذکر شده به عنوان فایل تحویلی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    زیرنویس فارسی از صوت فارسی به جای متن +1 روز +2,000 تومان
    برای زیرنویس فارسی از متن فارسی   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های ME0Mahmoudi