توضیحات کاره

مدل سازی هر جسم به صورت 3بعدی  و طراحی نقشه 2بعدی در کوتاهترین زمان 

قمیمت گذاری براساس خدمت درخواستی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل شامل طرح مورد نظر شما

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های MAHTAAB3