توضیحات کاره

من میتونم در 2 فایل مجزا انواع سردرد رو بهتون معرفی کنم و درمان سردرد ها از نوع تنشیرو همراه با عکس بهتون آموزش بدم.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.