توضیحات کاره

مشاوره و انجام ثبت و تغییرات شرکت های مسئولیت محدود ، سهامی عام ، سهامی خاص ، موسسه های غیر تجاری ، ثبت برند ، ثبت اختراع  و ثبت پتنت بین المللی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ثبت موارد خواسته شده توسط مشتری به صورت کامل

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.