توضیحات کاره

من میتونم انواع متون ادبی و علمی اعم از تخصصی و غیرتخصصی را در کمترین زمان ممکن و مناسب ترین قیمت ترجمه و تایپ کنم. ترجمه و رونویسی از صدا و فیلم نیز در اختیارتون میگذارم.

هزینه ترجمه هر صفحه به همراه تایپ 8000 تومان خواهد بود

نمونه ای از ترجمه:

 Genetic and Genomic Improvement of Pigs Pork production is an important source of animal protein world- wide. Pork accounts for nearly 43% of all red meat consumed worldwide. It is expected that in the developed world meat con- sumption will remain steady or increase incrementally in the next 10–20 years, but enormous demand will push meat con- sumption much higher in developing countries in Asia and Africa. Furthermore, in many of these developing countries live- stock production offers families an opportunity for economic survival. Therefore, pig production is likely to grow and be an integral part of livestock production both in developed and devel- oping countries except where prohibited for religious reasons. To meet future needs, genetic and genomic improvement of pigs must increase. This chapter outlines past and present methods to improve the pig genetically for production of meat and puts them in the context of advances in the fields of genomics. Traditional swine breeding approaches are presented in earlier textbooks and listed in suggested reading. 10-بهبود زنتیکی و ژنومی خوکها تولید گوشت خوک یک منبع مهم پروتئین حیوانی در سطح جهانی است.گوشت خوک نزدیک به 43% از کل گوشتهای قرمز ذر سطح جهان حساب میشود.انتظار میرود که در این دنیای پیشرفته مصرف گوشت ثابت باقی مانده و یا بطور افزایشی در 10 الی 20سال اینده افزایش پیدا کند ولی نیاز بسیار زیاد مصرف گوشت را در کشورهای درحال توسعه و افریقا بسیار بالاتر میبرد.بنابراین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تولید دام به خانواده ها یک فرصت برای بقای اقتصادی پیشنهاد میدهد.بهمین خاطر به احتمال زیاد تولید خوک رشد میکند و جزئی جدایی ناپذیر از تولید دام در کشورهای پیشرفته و در حال پبشرفت است به جز مکانهایی که به دلایل دینی ممنوع است.برای رفع نیازهای اینده بهبود ژنتیکی و ژنومی خوکها باید افزایش پیدا کند.این فصل نمای کلی روشهای جدید و قدیمی را برای بهبود از لحاظ ژنتیکی خوک برای تولید گوشت را نشان میدهد و انها را در زمیه ی پیشرفت در زمینه های ژنومی قرار میدهد.رویکردهای پرورش خوک سنتی در کتابهای درسی اولیه ارائه شده و در خواندنی های پیشنهای ذکر شده است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از انجام کارفایل تایپ شده و اماده ی پرینت تحویل شما داده میشود

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی رشته کامپیوتر و IT

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  ترجمه هر صفجه 1 روز 8,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های sana.karimi