توضیحات کاره

من میتونم مقالات و اخبار انگلیسی را با بهترین کیفیت براتون ترجمه کنم.

میتوانم مقالات و متون تخصصی رشته کشاورزی را ترجمه کنم.

فارغ التحصیل ارشد رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی هستم.

  • قیمت به ازای ترجمه هر صفحه 250 کلمه ای تخصصی 9000 تومان.
  • ترجمه به ازای هر صفحه 250 کلمه ای عمومی 5000 تومان.
  • ترجمه به ازای هر صفحه 250 کتمه ای چینی 50000 تومان.

نمونه ای از ترجمه:

Seed dormancy-breaking and germination requirements of

Ferula ovina and Ferula gummosa

Abstract

Dormancy breaking and germination requirements were investigated in seeds of Ferula ovina and Ferula

gummosa. Seeds of rather species were collected from north and eastern-north rangelands of Iran. Seeds of each of

the species were subjected to different treatments including various levels of GA3, chilling and combination of GA3

and chilling (GA-chilling). In contrast to treated seeds, non-treated seeds did not germinate. Germination of both

species increased at higher concentration of GA3. In the case of Ferula ovina the highest germination percentage was

obtained when the seeds were treated with 1000 ppm GA-chilling with 76% of germination. For Ferula gummosa

seeds, the highest germination percentage was found when exposed to 1500 ppm GA-chilling with 53% germination.

Both species well responded to different periods of cold stratification (30/60 days), especially F. ovina with 36% and

55% germination, respectively. The results suggest that F. gummosa has deeper dormancy. For both species,

germination rate was positively correlated with germination percentage.

Keywords: Chilling; Dormancy; Ferula ovinaFerula gummosa; GA3; Germination

بررسی شکستن خواب و درصد جوانه زنی بذرهای باریجه و آنغوزه

چکیده

در این آزمایش روش­های شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای گیاهان باریجه و آنغوزه مورد بررسی قرار گرفته است. بذرها از نهال­ های پایه در شمال و شمال شرق ایران جمع­ آوری شده­ اند. بذرهای هر یک از گونه ­ها تحت تاثیر تیمارهای مختلف، شامل سطوح مختلف اسید جیبرلیک (GA3)، سرمادهی و ترکیبی از اسید جیبرلیک و سرمادهی قرار گرفتند. هیچ یک از تیمارهای شاهد (بذرهای فاقد تیمار) جوانه نزدند. قدرت جوانه­ زنی هر دو گونه با افزایش غلظت اسید جیبرلیک افزایش یافت. بالاترین درصد جوانه­ زنی آنغوزه در تیمار 1000 ppm اسید جیبرلیک به همراه سرمادهی با 76 % جوانه ­زنی بود. بیشترین درصد جوانه­ زنی بذرهای باریجه در تیمار 1500ppm اسید جیبرلیک به همراه سرمادهی با 53% جوانه ­زنی مشاهده شد. هردو گونه به خوبی به تیمارهای مختلف سرما­دهی(30/60 روز)  واکنش نشان دادند به ویژه باریجه به ترتیب با 36% و 55% جوانه زنی. نتایج نشان می­دهد که خواب بذرهای گیاه باریجه عمیق­تر است.در هر دو گونه سرعت جوانه ­زنی با درصد جوانه­ زنی رابطه مستقیمی داشت.

کلمات کلیدی: سرمادهی، خواب بذر، باریجه، آنغوزه، GA3، جوانه ­زنی

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مشتری ترجمه کامل متن را در قالب یک فایل word دریافت می کند.

  • از زبان: انگلیسی و چینی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی رشته کشاورزی و عمومی
  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: عمومی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

ترجمه هر صفحه انگلیسی تخصصی کشاورزی +1 روز +5,000 تومان
ترجمه هر صفحه 250 کلمه ای چینی +7 روز +45,000 تومان
برای هر صفحه 250 کلمه ای متون عمومی   در 3 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.