توضیحات کاره

ترمیم عکس های آسیب دیده از قبیل پارگی و رنگ پاشیدگی و یا چند تکه ای.

رنگی کردن عکس های سیاه و سفید.

تغییر نور زمینه تصویر.

حذف یا جایگزینی قسمتی از تصاویر.رتوش کامل صورت.

تغییر زمینه عکس.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای هر عکس   در 1 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.