توضیحات کاره

انجام تحقیقات دانش آموزی با موضوع آزاد 

با فونت ۱۴ نازنین

۲ تا ۱۵ صفحه = هر صفحه ۵۰۰ تومان برای زبان فارسی ۷۰۰ تومان برای زبان انگلیسی

بیشتر از ۱۵ صفحه = هر صفحه ۴۰۰ تومان برای زبان فارسی ۶۰۰ تومان برای زبان انگلیسی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تحقیق انگلیسی ( صفحه ای )   +700 تومان
تحقیق بیش از 15 صفحه فارسی ( صفحه ای )   +400 تومان
تحقیق بیش از 15 صفحه انگلیسی ( صفحه ای )   +700 تومان

نظرات برخی از مشتریان

تاریخ آخرین سفارش تکمیل شده: ۲۹ دى ۱۳۹۴
2
0
loading

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading