توضیحات کاره

انجام تحقیقات دانش آموزی با موضوع آزاد 

با فونت ۱۴ نازنین

2 تا 10 صفحه = هر صفحه 1000 تومان برای زبان فارسی 1500تومان برای زبان انگلیسی

15 صفحه با بالا = هر صفحه 800 تومان برای زبان فارسی 1200 تومان برای زبان انگلیسی

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تحقیق انگلیسی ( صفحه ای )   +1,500 تومان
تحقیق بیش از 15 صفحه فارسی ( صفحه ای )   +700 تومان
تحقیق بیش از 10 صفحه انگلیسی ( صفحه ای )   +700 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.