توضیحات کاره

انجام تحقیقات دانش آموزی با موضوع آزاد 

با فونت ۱۴ نازنین

۲ تا ۱۵ صفحه = هر صفحه ۵۰۰ تومان برای زبان فارسی ۷۰۰ تومان برای زبان انگلیسی

بیشتر از ۱۵ صفحه = هر صفحه ۴۰۰ تومان برای زبان فارسی ۶۰۰ تومان برای زبان انگلیسی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading

سایر کاره های خدمات کامپیوتری آی تی پیما