توضیحات کاره

  • طراحی بصورت اختصاصی برای شما انجام میشه و قبلا کسی اونو ندیده
  • طراحی طبق سلیقه و احساسات شما انجام میشه
  • متن توسط شما بررسی میشه و قابلیت ویرایش داره

نمونه:

به نام خالق شب های رویایی

در ساعتی که نه شب بود و نه روز پیوند ماه و خورشید بینظیر بود

ماهی همچون ...اسم داماد   و خورشیدی همچون ....اسم عروس

در این شب رویایی آسمان را فرشی برای وجود درخشانتان کرده ایم

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های hanasevim