توضیحات کاره

قیمت پایه 10هزارتومن 

و باتوجه به سختی کار افزایش پیدا میکند

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پیج بازیابی شده اینستاگرام به همراه رمز جدید

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Hamed_z7