توضیحات کاره

مشخصات متون

زبان اصلی انگلیسی به زبان مقصد فارسی

هر صفحه A4 با تعداد سطر معمول 16 سطر

پشتیبانی از ترجمه جداول

ارائه متن ترجمه شده بصورت تایپ شده و با فرمت PDF و در صورت نیاز Word

مبلغ بر اساس هر صفحه A4 متن انگلیسی تخصصی 3000 تومان و متن عادی 1000 تومان می باشد.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.