توضیحات کاره

1- نقشه کشی صنعتی در سطح  پروژه های دانشجویی و سطح حرفه ای به صورت سه بعدی با نرم افزار سالید ورکز

2- ایجاد نقشه های انفجاری و ایجاد قطعات صنعتی 

با توجه به اینکه رشته تخصصی من در زمینه مهندسی مکانیک می باشد و سابقه طراحی سه بعدی با نرم افزار سالید ورکز را دارم لذا به نحو مطلوبی توانایی ارائه خدمات به مشتریان را دارا می باشم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل پروژه در قالب فایل با فرمتSLDPRT،SLDDRW،SLDASM

در صورت نیاز فایل PDF نیز ارائه میشود.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های حسام