توضیحات کاره

من تسلط کامل به  اتوکد دو بعدی دارم 

نقشه های فاز یک و دو معماری را می توانم ترسیم کنم

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل اتوکد کامل با تمام جزییات نقشه

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Fateme1987