توضیحات کاره

انجام پروژه های AVR در محیط کدویژن و بسکام

انجام پروژه های ARM STM32

انجام پروژه های FPGA در ISE

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

سورس کد و فایل شبیه سازی + خروجی نرم افزار

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  یک پروژه ساده 1 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.