توضیحات کاره

در این آموزش تصویری کوتاه و ساده که به صورت آنی پس از ثبت سفارش برای شما ارسال خواهد شد، به شما یاد میدم که چطور مک آدرس مودم خود را ببندید.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Bestmember_ir