توضیحات کاره

مدلسازی حرفه ایی کلیه سازه ها ( فلزی و بتنی ) در محیط ایتبس.

تحلیل و طراحی استاتیکی و دینامیکی انواع سازه در محیط نرم افزار ایتبس.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در نهایت فایل ایتبس و فایل اتوکد سازه را به مشتری تحویل میدهم.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر پروژه کامل با زمان متناوب 3 روز 200,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Ehsan