توضیحات کاره

من به عنوان GIS Man و تجربه بالای 10 سال در این زمینه می توانم آثار شخم و شیار را در زمین های که به اشتباه ملی اعلام شده اند در عکس های هوایی سال 1334 و یا 1346 پیدا کنم. قیمت پایه بر اساس هر قطعه زمین و برای سال مورد درخواست می باشد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

من یک فایل ورد شامل سطحی که آثار کشت و کار یا همان شخم و شیار دارد رو به همراه عکس تفسیر شده مربوط به سال مورد درخواست تحویل می دهم.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای   هر قطعه زمین 14 روز 200,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.