توضیحات کاره

هزینه طراحی فایل وکتورباتوجه به جزئیات سفارش محاسبه می شود.لذا ازخریداران محترم تقاضا میشود قبل از ثبت سفارش از طریق ارسال پیام توضیحات کامل طرح درخواستی خود را ارسال نمایید تا برآورد هزینه و مدت زمان انجام کار انجام شده درصورت نیاز پروژه اختصاصی ایجاد گردد .

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل طرح درخواستی باهریک از فرمت های وکتور استاندارد نرم افزارهای

AutoCAD یا CorelDRAW یا Adobe Illustrator یا Adobe Acrobat که مد نظر خریدار باشد ارائه خواهدشد .

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای طراحی های ساده   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.