توضیحات کاره

مقالات مورد نیاز شما رو پیدا کنم ... اگر دوست دارید متن مقدمه را بنویسم

این مقدمه میتواند برای مقاله یا ابسترکت باشد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

نوشتن مقدمه +1 روز +10,000 تومان
پیدا کردن مقالات بیشتر به ازای ۵ مقاله فارسی یا ۲ مقاله انگلیسی   +5,000 تومان
برای 1 مقاله فارسی   در 4 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های Criss22