توضیحات کاره

______________________________________

زیرنویسی یا به اصطلاح قالب SRT کاملاً سینک شده

______________________________________

در صورت نداشتن فایل تایپ شده صدا یا تصویر، می توانید با ثبت سفارش کاره دیگر بنده با همین نام، فایل مورد نیاز را تهیه نمایی

​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قیمت هر دقیقه تهیه و تنظیم زیر نویس سینک شده فیلم 700 تومان

لطفاً بیان کنید زیرنویس به فیلم چسبیده باشد یا جدا

===< در صورت ثبت سفارش تایپ از فایل مورد نظر به علاوه سفارش SRT نویسی   15  تخفیف دارید >===

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل متنی در قالب SRT فرمت مخصوص زیر نویس فیلم ارائه می گردد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  1 دقیقه ابتدایی پروژه شما 3 روز 1,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.