توضیحات کاره

افزایش کامنت با متن دلخواه شما توسط کاربران فعال ایرانی با کمترین قیمت. هزار تومن برای ۲۵۰ لایک یعنی هرکا فقط ۴هزار تومان

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از نرم افزار های سکه ای استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

سایر کاره های ***