توضیحات کاره

لطفا ابتدا قبل از سفارش به بنده در پیام خصوصی تمام خواسته ها و توضیحات و فایل های احتمالی را بدهید تا امکان انجام سفارش در موعد مقرر بررسی بشه

طراحی شما در اسرع وقت انجام می شود

لطفا ابتدا هدف خود را اعلام بفرمایید تا پس از بررسی های  اولیه با یکدیگر در مورد اجرای صحیح  صحبت کنیم

قیمت پایه اعلام شده جهت پروژه دانشجویی مقدماتی می باشد

در صورتی که پروژه بزرگ ،  پیچیده و صنعتی  باشد نیاز به هزینه و زمان بیشتری می باشد و نیاز است تا به صورت پروژه اختصاصی ثبت گردد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تمام فایل های شماتیک طراحی خواسته شده و در صورت درخواست مشتری فایل PCB و کد نویسی نیز ارائه می گردد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Alihossini66