توضیحات کاره

افزایش ترافیک یک روزه و ورود 220 مورد، 10 هزار تومان؛

افزایش ترافیک دو روزه و ورود 440 مورد، 20 هزار تومان می باشد. 

1- هر آی پی، یک بازدید دارد.
2- بازدید ها واقعی هستند.
3- بازدید ها، 20 ثانیه در سایت می مانند

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

افزایش ترافیک از طریق آی پی های ایرانی انجام میگیرد و در صورت تمایل، بازدید ها از طریق آی پی های غیر ایرانی صورت خواهد گرفت.

امکان بازدید در مدت زمان 30 ثانیه و 60 ثانیه نیز، وجود خواهد داشت.

   

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های A.khoshnoud