توضیحات کاره

قیمت پایه برای هر لوگو یا لوگوتایپ 150 هزار تومان خواهد بود.

  1. مرحله ی اول:در ابتداپنجطرح پیشنهادی بر اساس توضیحات شما طراحی و ارائه می شود. در صورت تایید یکی از طرح ها، به مرحله ی دوم می رویم.در صورت عدم تایید ، با توجه به نظرات و پیشنهادات شما ،سهطرح جدید تقدیم می گردد، و  در صورت تایید به مرحله ی دوم می رویم در صورت عدم تایید، با توجه به نظرات و پیشنهادات یک طرح دیگر نیز ارائه می شود و در صورت تایید به مرحله ی دوم رفته در غیر اینصورت می توانید با سفارش طرح (های)جدید پروژه را ادامه داده یا از پروژه انصراف دهید.
  2. مرحله ی دوم:طرح منتخب با توجه به نظرات شما اصلاح می شود و فایل نهایی تقدیم می شود.

(در صورتیکه اصلاحات بیش از سه بار باشد مستلزم هزینه اضافی می شود)

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل های JPG، PNG، GIF، TIF  بدون هزینه اضافی تقدیم می شود و برای دوستانی که به فایل لایه باز(وکتور) نیاز دارند هزینه ی اندکی دریافت می گردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های AG.Studio