توضیحات کاره

هماهنگونه که اطلاع دارید استفاده از کلمات صحیح در مکان مناسب در جمله می تواند تاثیر به سزائی در انتقال  و رسائی منظور نویسنده  به مخاطب داشته باشد بنابراین ویرایش صحیح متن حائز اهمیت می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

صفحه ویرایش شده متن  در قالب ورد

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    نمونه ای از ویراستاری انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های s.hossein