توضیحات کاره

سلام.من  می توانم برای شما ختم قران بخونم هر جزئ ده هزار تومان یعنی برای هر صفحه تلاوت 500 تومان.برای هرختم حداکثر یک ماه نیاز دارم.برای مدت زمانهای کمترمثلا ختم در ده روز یا پانزده روز می توانم از فرزندم که مشغول حفظ قران کریم است یا از همسرم کمک بگیرم انشالله .همچنین برای ختم صلوات برمحمد وال محمد برای هر صد عددیعنی یک دور500تومان.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اطلاعات مقدار زمان وچگونگی اتمام ختم قران کریم یاصلوات

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های 11311314hoj-60۲