farzadriahi85
100% نظر مثبت
از 1 سفارش

پروفایل « Design & Drawing Engineering »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال و 6 ماه و 20 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

طراح و نقشه کش معماری و صنعتی (دو بعدی و سه بعدی)
Auto Desk Auto Cad
Auto Desk Revit Architectural

کاره های برتر « Design & Drawing Engineering »

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

farzadriahi85
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی