danesh
100% نظر مثبت
از 1 سفارش

پروفایل « danesh »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 4 سال و 3 ماه و 27 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

مترجم، نویسنده، پژوهشگر، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، - کارشناس ارشد مدیریت سیستم ها - عاشق دانش و آموزش، زگهواره تا گور دانش بجوی

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

danesh
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی