bartashkfate-16

پروفایل « فاطمه برتاشک »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 11 ماه و 27 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

میتونم تایپ در حد متوسط انجام بدم
ترجمه در حد زبان محاوره ای انجام میدم

کاره های برتر « فاطمه برتاشک »

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

bartashkfate-16
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی