aria-20darsad
100% نظر مثبت
از 2 سفارش

پروفایل « مرکز مشاوره »

  •   از ایران
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال و 8 ماه و 23 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

دانستن و توانستن خیلی خوبه ولی خدمت، وظیفه است. خوشحال میشم کاری رو انجام داده باشم که ازم انتظار میره.

پروژه‌ی اختصاصی خود را درخواست کنید

aria-20darsad
من میتونم پروژه‌ی اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه‌ی اختصاصی