amirrtz7-12

پروفایل « amirrtz7-12 »

  •   از اصفهان
  •   عضویت در انجام میدم : 1 سال و 3 ماه و 24 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : امروز
  •   گلایه از این کاربر

طراحی هستم ک طرح خود را سانسور نمیکنم برای هیچ قانونی
کار را سروقت تحویل میدهم
و هزینه ی هنرم را درخاست میکنم
ن هزینه ی بیجا ک دزدی محسوب شود

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

amirrtz7-12
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی