Fadak24
100% نظر مثبت
از 2 سفارش
67% نرخ لغو فروش ها
خریدی را لغو نکرده

پروفایل « jmz7 »

  •   از فارس
  •   میانگین زمان پاسخ‌گویی : 2 ساعت
  •   عضویت در انجام میدم : 1 سال و 5 ماه و 30 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : ۱ ماه پیش
  •   گلایه از این کاربر

دانشجو کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی/ تدریس زبان انگلیسی/ ترجمه/ تایپ / امجام تحقیقات تخصصی در زمینه رشته زبان

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

Fadak24
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی