Amina_22

پروفایل « Motion_Amina »

  •   از البرز
  •   عضویت در انجام میدم : 1 سال 16 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

معماری، انیمیشن، طراحی علایق من هستند.
ایده و خلق یک اثر حس وصف ناشدنی دارد که هر روز به من جانی دیگر میبخشد.
#هنرمند_باشیم
با هنر میتوان زندگی کرد...

دقت، سرعت، کیفیت در کوچکترین کارها نیز اولویت قرار میگیرند.

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

Amina_22
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی