A-Talebnejad-546
100% نظر مثبت
از 3 سفارش

پروفایل « atefehtalebnejad »

  •   از مازندران
  •   عضویت در انجام میدم : 8 ماه و 18 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : ۴ روز پیش
  •   گلایه از این کاربر

من عاشقانه زبان انگلیسی رو دوست دارم و شیفتۀ مطالعه در همۀ زمینه هام. برای همین، سال هاست ترجمه می کنم. همین.

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

A-Talebnejad-546
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی