توضیحات کاره

استیکر تقویمی تلگرام برای شما با اسم و لوگو و... شما در استیکر (تبلیغات حرفه و زیرکانه با پخش استیکر)

برای طراحی جزئیات مثل زیر تقویم ، ذکر روزانه و هفته و... درخواست پروژه طراحی بزنید 

استیکر تقویم اوقات شرعی ( ۵ زمان اصلی ) برای هر روز نیز پذیرفته می شود.

توجه کنید پک فعلی استیکر تقویم روزانه  یک ماه به قیمت ۲۰۰۰۰ تومان است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  پک استیکر یک ماهه 4 روز 20,000 تومان
پک استیکر 6 ماهه +4 روز +80,000 تومان
پک استیکر 3 ماهه +2 روز +40,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های xstart729