توضیحات کاره

بنده کار ترجمه و تنظیم ویدیئو ها و زیرنویس های انگلیسی شما رو با کیفیت عالی و کمترین زمان ممکن تحویل میدم.

 • ترجمه و تنظیم زیرنویس فیلم های غیر تخصصی,درصورت وجود زیرنویس انگلیسی:دقیقه ای 5000 تومان . (هزینه بدون نیاز به تنظیم:  دقیقه ای 2000 تومان)
 • ترجمه و تنظیم فیلم های غیر تخصصی در صورت عدم وجود زیرنویس انگلیسی:دقیقه ای 6000 تومان. (هزینه بدون نیاز به تنظیم: دقیقه ای  3000تومان)
 • ترجمه و تنظیم ویدیئوهای تخصصی درصورت داشتن زیرنویس انگلیسی:دقیقه ای8000 تومان.(هزینه بدون نیاز به تنظیم : دقیقه ای 5000 تومان)
 • ترجمه و تنظیم ویدیئوهای تخصصی درصورت نداشتن زیرنویس انگلیسی:دقیقه ای 9000 تومان. (هزینه بدون نیاز به تنظیم: دقیقه ای 6000 تومان)
 • تنظیم زیرنویس های فارسی و انگلیسی:دقیقه ای 3000 تومان
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

هنگام تحویل کار,فایل ها به صورت جداگانه یا چسبیده به ویدئو,بسته به سفارش مشتری تحویل داده میشود.

 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  برای ترجمه 1 دقیقه از روی زیر نویس   در 3 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.