توضیحات کاره

ترجمه متون عربی و انگلیسی

هر 300 کلمه انگلیسی یا عربی 2 هزار تومان

نمونه:

http://www.anjammidam.com/uploads/order/delivery/file/d26834ff7b326b274047840446eeb41c.docx

http://www.anjammidam.com/uploads/order/delivery/file/beaa88b584a5a242ccc1013d4fce42e2.docx

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

WORD یا PDF

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های Saghar