توضیحات کاره

من میتونم مدل سازی سه بعدی در زمینه زمین شناسی،صنعتی و ... را با برنامه Solid Work چند برنامه دیگر انجام دهم.قیمت گذاری در این زمینه با توجه به پروژه گسترده است.توانایی تولید انیمیشن از پروژه را نیز دارم.
اما به طور مثال برای یک پروژه ساده قیمت پیشنهادی 50 تومن میباشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

میتوانم در قالب انیمیشن یا کلیپ و یا خود مدل سه بعدی را تحویل دهم.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های RezaKhajavi