توضیحات کاره

 

با توجه به تجربه که در پیاده سازی روابط ریاضی و مهندسی در متلب دارم، میتوانم پروژه های شما اعم از مهندسی یا مالی یا اقتصادی و.. که شامل پیاده سازی روابط ریاضیات است را در متلب پیاده سازی نمایم 

سطوح پیاده سازی به شرح زیر است:

1- پیاده سازی فرمول و روابط ریاضی + همراه توضیحات : 25 هزار تومان

2- پیاده سازی الگوریتم های معمولی + همراه توضیحات خط به خط کد:  50 هزار تومان

3- پیاده سازی الگوریتم های تخصصی + توضیحات خط به خط کد: 100 هزار تومان

4- پیاده سازی الگوریتم های تخصصی + توضیحات خط به خط+ مطالعه و تحقیقات مرتبط با موضوع (مقالات مرتبط و...): شروع از 150 هزار تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

m فایل های متلب

فایل pdf  و word شامل توضیحات خط به خط برنامه

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Mohammadreza