توضیحات کاره

طرح استراتژی شما شامل:

 

چشم انداز

ماموریت

ارزشها

اهداف

ارزیابی رقبا

ارزیابی محیط داخلی و خارجی:

نقاط قوت و ضعف

فرصتها و تهدیدها

ماتریس ارزیابی عوامل درونی یا داخلی (IFE )

ماتریس SOWT

ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی QSPM

برنامه های استراتژیک پیشنهادی 

 

در این طرح با دقت بیزنس شما مورد بازبینی قرار گرفته و استراتژی های آینده شما مشخص خواهد شد.

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

PDF

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    بخشی از پلن تهیه شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mina91