توضیحات کاره

طراحی انواع مدارات شما با نرم افزار آلتیوم دیزاینر 

در کوتاه ترین زمان

............................................................................

طراحی و شبیه سازی مدارات در پرتئوس 

.................................................

انجام پروژه های دانشجویی شما

.

.

.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

*فایل کامل مدار طراحی شده / پروژه درخواستی

*توضیحات تکمیلی 

*24ساعت مشاوره

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های teevoo_shop