توضیحات کاره

من می توانم کلیه کارهای مرتبط با نرم افزار اکسل  را برای شما انجام بدهم.

قیمت متناسب با حجم کاری و توافق دو طرف صورت می گیرد.

برای فایل اکسل و اکسس از 20 هزارتومان به بالا.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در قالب فایل اکسل  هر قالبی که مد نظر شماست.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  قیمت پایه اکسل 1 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های hadishashem268