توضیحات کاره

1- من هرگونه کارِ تایپ فارسی را(بدون فرمول‌ها یا نمودارهای پیچیدۀ ریاضی) انجام می‌دهم؛ منبعِ این کار می‌‌تواند متون یا مقالاتِ دست‌نویس، فایل‌های صوتی و... باشد. 


2- کار تایپ فارسی را با سرعت بالایی انجام می‌دهم و دقّت در رعایتِ نکات و ظرایفِ مطلوبِ متقاضی، برای من اهمّیّت دارد و تلاش می‌کنم تا این موضوع به‌نحو‌ احسن صورت گیرد. نبودِ غلطِ تایپی در کار از حدّاقل تضمین‌هایی‌ست که به متقاضی ازسوی من ارائه می‌شود و این موارد به‌نظرم مهم‌ترین ویژگیِ خدمتی‌ست که ازسوی من ارائه می‌گردد.


3- در کار تایپ، به‌طور پیش‌فرض مسائلِ حدّاقلی‌ِ نگارشی، ویرایشی و صفحه‌آرایی را اِعمال می‌نمایم امّا خدمتِ اصلی‌ای که از من برمی‌آید، تایپِ متون است تا صِرفِ ویرایش‌ِ متون.

 

4- حجم کار، به‌طور حدودی، حدّاقل 750 کلمه یا سه صفحه باشد. 

5- هزینۀ درنظرگرفته‌شده برای کار تایپ فارسی، به‌ازای هر 400 کلمه، مبلغ 5000 تومان است. این مبلغ با درنظرگرفتنِ رعایتِ مسائلِ ویرایشی و صفحه‌آرایی و مرتّب‌بودنِ ساختارِ کار و دقّتِ تضمین‌شده، تعیین شده‌است و گمان می‌کنم هم متقاضی و هم فروشنده از پرداخت و دریافتِ آن احساس رضایت کنند؛ هرچند بسته به حجمِ کار و درخواستِ متقاضی و توافقِ طرفین، این مبلغ قابلیّت تغییر دارد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

از آن‌جایی که بستر کار در وُرد صورت می‌گیرد، بسته به خواستۀ متقاضیِ کار، حدّاکثر یک فایلِ وُرد و یک فایلِ پی‌دی‌اف(یعنی نهایتاً دو فایل) به متقاضی ارائه خواهد شد. حجمِ فایلِ ارائه‌شده بسته به حجمِ کارِ تقاضاشده دارد.

  • به زبان: فارسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید:

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

رسم جدول   +250 تومان
برای 400 کلمه (محاسبه شده در برنامه ی ورد)   در 4 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های amir_agh_4321