توضیحات کاره

انجام طراحی یک صفحه اینفوگرافی با قیمت 20 هزارتومان
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متناسب با درخواست سفارش دهنده تولید محتوا به صورت اینفوگرافیک انجام می شود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های گراف